Sign up with your email address to be the first to know about new blog features & more.

Netflix

By Posted on 0 No tags 3

Netflix pé vinn dan l’île Morix
Asterr nepli bizin gett bann film soporifix
Ou pou kapav gett bann film ticomix,
kouma Asterix ek Obelix
ou bien bann film tragix,
bann film fantastix
bann film nostalgix
mem bann film visa X
classé en ordre alphabetix.
Empliss li pou fully automatix
Tousa san ki ou paye enn prix astronomix
Ou pou trouver li pli economix
sirtou si ou ena fibre optix.
Avant nou ti ena lacol Primefix ek Crepifix
Asterr avek Netflix ou gagne enn lott solution quickfix
Ou pou reste assizé divant TV ou pou bouzefix
avek ou bol Weetabix
ou soit ou labiere Phoenix
ziska ki ou fini enn fasson dramatix
ou famille al kitt ou enn l’hopital psychiatrix.

No Comments Yet.

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *